آرامگاه حمد الله مستوفي (عکس)

۲۲ دی ۱۳۹۶ qs ایرانی

بناي آجري آرامگاه حمد الله مستوفي مورخ شهير عصر ايلخاني متعلق به قرن هشتم ھ.ق هست اين بناي مربع شکل توسط چهار فيل پوش به هشت ضلعي تبديل شده و روي آن گنبد مخروطي شکلي قرار گرفته هست. در داخل بنا کتيبه اي وجود دارد که سوره مبه همراهرکه انسان به خط نسخ روي آن گچبري شده هست. نماي بنا آجري و مانند ساير بناهاي سبک ايلخاني داراي بند هاي مهري هست اين بنا داراي سردابي هست که ورودي آن مقابل در مقبره قرار دارد و مزار حمد الله مستوفي در آن قرار دارد.

بناي آجري آرامگاه حمد الله مستوفي مورخ شهير عصر ايلخاني متعلق به قرن هشتم ھ.ق هست اين بناي مربع شکل توسط چهار فيل پوش به هشت ضلعي تبديل شده و روي آن گنبد مخروطي شکلي قرار گرفته هست. در داخل بنا کتيبه اي وجود دارد که سوره مبه همراهرکه انسان به خط نسخ روي آن گچبري شده هست. نماي بنا آجري و مانند ساير بناهاي سبک ايلخاني داراي بند هاي مهري هست اين بنا داراي سردابي هست که ورودي آن مقابل در مقبره قرار دارد و مزار حمد الله مستوفي در آن قرار دارد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم