ادعاى عجيب دربه همراهره علت هستعفاى تاييد نشده نجفى

۲۳ اسفند ۱۳۹۶ qs ایرانی

روزنامه قانون در توئیتی ادعا کرد علت هستعفای شهردار تهران بیماری سرطان بوده هست

روزنامه قانون در توئیتی ادعا کرد علت هستعفای شهردار تهران بیماری سرطان بوده هست!

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم