اعتراض تماشاگران و حركت اعتراضى سليمى روى سكو/به همراهزگشت مقتدرانه سعيدعلى حسينى (+عكس)

۱۶ آذر ۱۳۹۶ qs ایرانی

تالاخادزه بر سکوی نخست جهان ایستاد/ژوری دوبه همراهره سد راه بهداد شد

لاشا تالاخادزه گرجستانی توانست عنوان قهرمانی را در دسته فوق سنگین وزنه‌برداری جهان به دست آورد و علی‌حسینی و بهداد سلیمی پس از او بر سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند.

به گزارش ایسنا، در پایان رقابت بهداد سلیمی، لاشا تالاخادزه از گرجستان و سعید علی‌حسینی در دسته فوق سنگین وزنه‌برداری قهرمانی جهان، عنوان قهرمانی سال ۲۰۱۷ به تالاخادزه رسید.

این وزنه‌بردار اهل گرجستان در مجموع دو حرکت به همراه رکورد ۴۷۷ کیلوگرم مدال طلا گرفت و رکورد مجموع جهان را هم ارتقا داد.  او در یک ضرب ۲۲۰ و در دوضرب ۲۵۷ کیلوگرم را ثبت کرد.

بهداد سلیمی در یک ضرب به همراه ۲۱۱ کیلوگرم نقره گرفت، در دوضرب به همراه ۲۴۲ کیلوگرم پنجم شد و در مجموع دو حرکت به همراه ۴۵۳ کیلوگرم نفر سوم جهان شد.

سعید علی‌حسینی دیگر نماینده ایران به همراه رکورد ۲۰۳ کیلوگرم در یک ضرب برنز گرفت، در دوضرب به همراه ۲۵۱ کیلوگرم مدال نقره را به دست آورد و در مجموع دو حرکت به همراه ۴۵۴ کیلوگرم نایب قهرمان جهان شد.

*حرکت یک ضرب

۱۰ نفر در  گروه A حضور داشتند که هفت نفر از آنها کار خود را به پایان رساندند  و سپس نوبت به وزنه زدن بهداد سلیمی، سعید علی حسینی و لاشا تالاخادزه گرجستانی رسید تا تکلیف مدال‌های یک ضرب مشخص شود.

علی حسینی که بعد از هشت سال بر روی تخته مسابقات حاضر شده هست، در اولین حرکت ۲۰۳ کیلوگرم ر انداخت. او در دومین مرتبه دوبه همراهره وزنه ۲۰۳ کیلوگرم را نتوانست مهار کند تا در آستانه حذف از مسابقات قرار گیرد.

ملی‌پوش ایران در حرکت سوم به همراهلاخره توانست ۲۰۳ کیلوگرم را به همراهلای سر ببرد و از خطر حذف شدن فرار کند.

بهداد سلیمی هم کار خود را در یک ضرب به همراه ۲۰۵ کیلوگرم آغاز کرد که به همراه مهار آن توانست سه چراغ سفید از داوران دریافت کند.

لاشا تالاخادزه در اولین حرکت پشت وزنه ۲۱۰ کیلوگرم قرار گرفت که خیلی راحت وزنه را به همراهلای سر برد.

پس از او دوبه همراهره سلیمی روی تخته آمد تا وزنه ۲۱۱ کیلوگرم را مهار کند و این وزنه را هم توانست به همراه موفقیت بزند.

تالاخادزه در حرکت دوم خود ۲۱۵ کیلوگرم را هم به راحتی به همراهلای سر برد تا رقابت بین این دو وزنه‌بردار جذاب‌تر شود.

سلیمی در آخرین حرکت خود پشت وزنه ۲۱۶ کیلوگرم قرار گرفت اما هنگام بلند شدن وزنه را انداخت و مدال نقره را کسب کرد و مدال طلا به تالاخادزه رسید.

تالاخادزه در حرکت آخر ۲۲۰ کیلوگرم را ثبت کرد و علاوه بر مدال طلا، رکورد یک ضرب جهان را که در اختیار خودش بود، شکست.

*حرکت دوضرب

کادرفنی تیم ملی ترجیح داد سعید علی حسینی به همراه وزنه خیلی سنگینی کارش را شروع نکند بنابراین بعد از سه وزنه بردار برای زدن وزنه ۲۳۶ کیلوگرم روی تخته آمد که توانست این وزنه را بزند.

سلیمی در اولین حرکت دوضرب ۲۴۱ کیلوگرم را به همراهلای سر برد اما هیات ژوری  دوبه همراهره  حرکت او بررسی کرد و در نهایت وزنه را قبول نکرد. این کار به همراهعث اعتراض ایرانی های حاضر در سالن شد.

او در حرکت دوم برای زدن وزنه ۲۴۲ کیلوگرم روی تخته آمد و آن را به همراهلای سر برد و سپس رو به داوران اشاره کرد که این دفعه قبول هست؟

تالاخادزه  در حرکت اول ۲۴۳ کیلوگرم را مهار کرد.

علی حسینی هم در حرکت دوم خود پشت وزنه ۲۴۳ کیلوگرم قرار گرفت و خیلی خوب وزنه را به همراهلای سر برد. پس از ان به شدت مورد تشویق قرار گرفت.

وزنه بردار گرجستان در حرکت دوم ۲۵۰ کیلوگرم را به همراهلای سر برد تا فاصله اش از بقیه وزنه برداران بیشتر شود.

علی حسینی در حرکت آخر  به همراهید وزنه ۲۵۱ کیلوگرم  را می زد که آن را به همراهلای سر برد و اولین مدال جهانی خود را در رده بزرگسالان کسب کرد. 

سلیمی هم در حرکت آخر ۲۵۲ کیلوگرم را به همراهلای سر  برد اما ژوری دوبه همراهره  وزنه بهداد را قبول نکردو تماشاگران ایرانی  به شدت اعتراض کردند. 

   نتایج دسته فوق سنگین

۱-لاشا تالاخادزه  به همراه رکورد ۲۲۰  یک ضرب، ۲۵۷ دوضرب و مجموع ۴۷۷ کیلوگرم ( ۳ مدال طلا)

۲-سعید علی حسینی تالاخادزه  به همراه رکورد ۲۰۳  یک ضرب، ۲۵۱ دوضرب و مجموع ۴۵۴ کیلوگرم ( نقره مجموع  و ۲ مدال برمز یک ضرب و دوضرب)

۳-بهداد سلیمی  به همراه رکورد ۲۱۱  یک ضرب، ۲۴۲ دوضرب و مجموع ۴۵۳ کیلوگرم ( نقره یک ضرب و برنز مجموع)

.

۵- مرت سیم از هستونی  به همراه رکورد ۱۹۱  یک ضرب، ۲۵۳ دوضرب و مجموع ۴۴۴ کیلوگرم ( نقره دوضرب)

-حاشیه‌ها

*ایرانی‌های زیادی در سالن مسابقه حاضر بودند که یک صدا سلیمی و علی حسینی را تشویق می‌کردند.

*سهراب مرادی همراه سلیمی و علی‌حسینی در سالن گرم کردن حضور داشت.

*پس از رکوردشکنی تالاخادزه، علی حسینی به او تبریک گفت.

*ایرانی های حاضر در سالن پس از رد وزنه ۲۴۱ کیلوگرم بهداد سلیمی توسط ژوری  به شدت اعتراض کردند.

*بهداد سلیمی پس از مهار وزنه ۲۴۲ کیلوگرم رو به داوران پرسید این دفعه دیگر قبول هست؟

* علی حسینی پس از  مهار وزنه ۲۵۱ کیلوگرم تخته رو بوسید.

به هنگام اهداى مدال ها در يك و دو ضرب، سليمى در حركتى اعتراضي بلافاصله مدال ها را از گردن در اورده و در جيب گذاشت

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم