برندگان و به همراهزندگان “مناظره علی کریمی و ساکت”

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ qs ایرانی

چند ماهیست علی کریمی همچو یک شورشی ارمانخواه محبوب، نوک تیز حملات خویش را متوجه فساد در فوتبه همراهل ایران کرده هست. حرفان علی کریمی در مناظره نشان میداد که او حرف های ناگفته زیادی در دل دارد و نیازمند تریبونی زنده برای گفت وگو به همراه مردم ایران بود. سرانجام این اتفاق از سوی برنامه نود که میکروفونش را در کنفرانس پس از به همراهزی سپید رود پرتاب کرده بود محقق گردید. علی کریمی حرفهای زیادی در دل داشت آنچنان زیاد، که هر سوالی بیان میشد بهنگام پاسخ دوبه همراهره سوالی دیگر را مطرح میساخت.

QS ایران- اکبر مختاری: چند ماهیست علی کریمی همچو یک شورشی ارمانخواه محبوب، نوک تیز حملات خویش را متوجه فساد در فوتبه همراهل ایران کرده هست. حرفان علی کریمی در مناظره نشان میداد که او حرف های ناگفته زیادی در دل دارد و نیازمند تریبونی زنده برای گفت وگو به همراه مردم ایران بود.

سرانجام این اتفاق از سوی برنامه نود که میکروفونش را در کنفرانس پس از به همراهزی سپید رود پرتاب کرده بود محقق گردید. علی کریمی حرفهای زیادی در دل داشت آنچنان زیاد، که هر سوالی بیان میشد بهنگام پاسخ دوبه همراهره سوالی دیگر را مطرح میساخت.

گویی علی کریمی به همراهزیکن فوق العاده تاریخ فوتبه همراهل ایران به اندازه سیزده سال حرفهای نزده دارد.

کریمی به همراه تیپی گیرا و زیبه همراه حضور یافته بود. در برابرش یکی از قویترین مدیران به همراهشگاهی تاریخ فوتبه همراهل ایران بود.

مدیری زبده که به همراهرها تیم سپاهان اصفهان را به قهرمانی درلیگ برتر و موفقیت در اسیا رساند.

حضور ساکت بعنوان مدیرعامل در به همراهشگاه سپاهان، در اکثر تورنمنت ها رای این تیم موفقیت افرید. 

طوریکه در دوران جدید لیگ قهرمانان آسیا تنها تیم ایرانی که به فینال جام به همراهشگاه های آسیا رسید سپاهان بود.

 ساکت آرامشی از جنس مدیران مسلط داشت اگرچه گاهی به همراه طفره رفتن فضا را به کریمی میداد

 لیکن ارامش نسبی اش بر فضای مناظره سیطره داشت. اما روی حرف کریمی و نوک تیز انتقاداتش مهدی تاج رییس فعلی فدراسیون بود.

همانی که اگاهانه ساکت را بجای خویش به مناظره به همراه پسر دوست داشتنی فوتبه همراهل ایران فرستاده بود. مناظره دوشنبه شب، کریمی را قانع نساخت و ساکت را حذف نکرد. اما به همراه بردن توامان طرفین از یک نام او را پیروز واقعی مناظره ساخت.

بلی نام بردن از محسن صفایی فراهانی به همراهر دیگر یادها را بسمت روزهای خوب فوتبه همراهل ایران در زمان ریهست او در فدراسیون فوتبه همراهل برد.

 صفایی فراهانی همان مدیر لایق اتفاقا غیر ورزشی بود که فوتبه همراهل ایران را ارتقا بخشید. صداوسیمایی که در دوران مناظرات انتخابه همراهتی به محمود احمدی نژاد اجازه داد هرچه میخواهد علیه بزرگمرد تاریخ فوتبه همراهل ایران محسن صفایی فراهانی بگوید و پس از انتخابه همراهت تلخ و مناقشه انگیز ۸۸ او را در میان فیلمهای محاکمه های جنجالی در سیما نشان دهد.

 حالا ناخوداگاه فضا را برای تمجید از او فراهم ساخت. صفایی فراهانی را میتوان پیروز قطعی و بحق مناظره مهم دوشنبه شب دانست.بخصوص جاییکه هردو طرف مناظره او را #معمار فوتبه همراهل نوین ایران دانستند.

اما به همراهزنده مناظره تنها یک فرد نبود. بلکه مجموعه ای از افراد و نهادها را شامل گردید.

اولین به همراهزنده مناظره دیشب #کارلوس_کیروش مربی بسیار موفق سالهای اخیر ایران بود.

سرمربی که برای اولین به همراهر در تاریخ فوتبه همراهل ایران سیستم را بر به همراهزیکن در فوتبه همراهل ایران اولویت بخشید.

لیکن به همراه پیام مکتوب تند خویش علیه فوتبه همراهلیست محبوب و ارمانخواه ایران و بزدل خواندن او دوگانه ای به ضرر خویش ساخت.

او درک نکردکه موفقیت در نتیجه هیچ گاه در اندیشه ایرانی بر هویت ملی نمی چربد و علی کریمی ذره ذره وجودش از ایران و نام ایرانست و در نهایت رایها بسمت کریمی در این دوگانه سیر خواهد کرد.

به همراهزنده دوم واصلی، ساختار فوتبه همراهل ایرانست که چنان فساد در آن نفوذ کرده هست که فوتبه همراهلیستی به همراه سابقه به همراهید بجای توجه و تمرکز خویش بر پیشرفتش توامان ذهنش نگران مشکلات آنها به همراهشد و در مهم ترین شرایط برای موفقیت احتمالی تیم ملی در جام جهانی آتی، درگیر حواشی اینگونه شود.

در مجموع مناظره دوشنبه شب در برنامه نود را به همراهید به فال نیک گرفت و اذعان کرد کاش میشد برنامه هایی چون  نود را در ابعاد اقتصادی و سیاسی هم داشت تا مقامات سیاسی و اقتصادی کشور را نیز به پرسش و پاسخگویی وا دارد……

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم