به همراهنک شهر مهم ترین حامی پروژه های عمرانی در کلانشهرها

۲۳ دی ۱۳۹۶ qs ایرانی

عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد به همراه بیان اینکه به همراهنک شهر مهم ترین حامی پروژه های اقتصادی و عمرانی در کلانشهرها طی سال های اخیر بوده هست،گفت:توسعه و ارائه خدمات مدرن به همراهنکی و طراحی ابزار جدید در ارائه خدمات به همراهنکی به مشتریان از ویژگی‌های اصلی به همراهنک شهر هست.

عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد به همراه بیان اینکه به همراهنک شهر مهم ترین حامی پروژه های اقتصادی و عمرانی در کلانشهرها طی سال های اخیر بوده هست،گفت:توسعه و ارائه خدمات مدرن به همراهنکی و طراحی ابزار جدید در ارائه خدمات به همراهنکی به مشتریان از ویژگی‌های اصلی به همراهنک شهر هست. 

علیرضا شهریاری به همراه اشاره به اهمیت وجود یک منبع عظیم مالی برای توسعه شهری خاطرنشان کرد: شهرداری ها برای سرعت بخشیدن به فعالیت های اقتصادی نیاز به یک پشتوانه عظیم مالی دارند تا بتوانند به همراه تسریع در انجام پروژه ها ارزش افزوده مناسبی را برای شهروندان به وجود بیاورند.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: به همراه توجه به اینکه فعالیت رسمی به همراهنک شهر به یک دهه نیز نرسیده هست اما به همراهید عنوان کرد که این به همراهنک توانسته افتخارات بسیاری در سیستم به همراهنکداری کشور به نام خود ثبت کند که همین امر سبب اعتماد عمومی مردم به این به همراهنک شده هست.

وی در ادامه گفت: به همراهنک شهر توانسته در بسیاری از پروژه های شهری مشهد نیز تاثیرگذار به همراهشد.

منبع:  روابط عمومی به همراهنک شهر

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم