خروج احتمالی و بى اثر سازى برجام از سوی دونالد ترامپ

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ qs ایرانی

زمان زیادی تا تصمیم گیری دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده در مورد برجام به همراهقی نمانده هست.هرچه به تاریخ ۲۲ اردیبهشت زمان احتمالی تصمیم ترامپ در مورد ماندن یا عدم ماندن آمریکا در برجام نزدیکتر میشویم رویکردها و سناریوهای متفاوت تری در مورد نحوه برخورد آمریکا به همراه برجام مطرح میگردد.

QS ایران- اکبر مختاری: زمان زیادی تا تصمیم گیری دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده در مورد برجام به همراهقی نمانده هست.هرچه به تاریخ ۲۲ اردیبهشت زمان احتمالی تصمیم ترامپ در مورد ماندن یا عدم ماندن آمریکا در برجام نزدیکتر میشویم رویکردها و سناریوهای متفاوت تری در مورد نحوه برخورد آمریکا به همراه برجام مطرح میگردد. در برابر قوت گرفتن گزینه خروج ایالات متحده از توافق هسته ای به همراه ایران تکاپوی اروپا نیز برای نگهداشت برجام به همراه تامین کردن نظر رییس جمهور آمریکا افزونتر میگردد.

طی روزهای اخیر هستیون منوچین وزیر خزانه داری دولت ترامپ  طی حرفرانی در کنگره بیان کرد عدم تمدید تعلیق تحریمهای هسته ای ایران بمعنای خروج از برجام نیست. این رویکرد جدید از طرف یک مقام ارشد امریکایی را میتوان یکی از نگران کننده ترین رویکردها در مورد برجام دانست. نگارنده به همراه توجه نزدیک شدن زمان تصمیم ترامپ در مورد برجام در نظر دارد سناریوهای احتمالی در تصمیم سرنوشت ساز می ۲۰۱۸  در مورد توافق هسته ای ایران را مورد مداقه قرار دهد سپس به این سوال اصلی پاسخ دهد که ایا برجام از سوی امریکا به پایان نزدیک میشود یا اینکه زنده می ماند؟!

سناریو های پیش رو را میتوان به همراه اشاره  به مهم ترین رویکردی که طی پانزده ماه اخیر دونالد ترامپ  در مورد برجام بکار برده هست بیان کرد.

رویکرد عدم خروج از برجام به همراه تاکید بر اصلاح آن از سوی طرفین دیگر توافق و تهدید به کنار نهادن آن می به همراهشد.در این سناریو ساکن فعلی کاخ سفید نه تنها خود را ناقض آشکار برجام نمیداند بلکه به همراه وجودعدم خروج به همراه افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی سعی در کاهش تاثیرگذاری آن داشته هست. گزینه ای کم هزینه برای آمریکا و نسبتا مفید برای طرفین دیگر از جمله اروپا و ایران، چراکه هم اروپا از عدم به همراهزگشت دوبه همراهره فعالیتهای هسته ای ایران آسوده هست و هم ایران در چارچوب مفاد برجام حداقل در حوزه نفتی به فروش نفت و کسب درآمد ارزی خویش ادامه میدهد هرچند مزیت مهم سرمایه گذاری خارجی در سطح به همراهلا را بدلیل “درهوا” نگه داشته شدن برجام و افزایش ریسک سرمایه گذاری در ایران ازدست میدهد.

این سناریو به همراهر دیگر محتملست لیکن روند تغییر نیروهای تاثیر گذار کابینه برتصمیمات سیهست خارجی ترامپ چون تغییر وزیر امورخارجه و مشاور امنیت ملی و تاکید ترامپ بر برگزیدن گزینه اصلاح یا خروج در اعلام نظر دور گذشته از احتمال تکرار این سناریو میکاهد. 

سناریو دیگر محتمل خروج دونالد ترامپ از برجام و عدم تمدید تعلیق تحریمهای هسته ایست و به تبع آن به همراهزگشت مجدد و سریع تحریمههست.

این گزینه را میتوان بدترین سناریو ممکن برای اینده برجام دانست. سناریویی که ادامه برجام در آن تنها وابسته به پافشاری قدرتهای اروپایی و روسیه وچین برای ادامه کار به همراه ایران دارد. گزینه دیگر محتمل که این روزها احتمالش زیاد شده هست همان رویکردیست که وزیر خزانه داری ایالات متحده اخیرا در کنگره بیان کرد.

“عدم خروج امریکا از برجام ضمن عدم تمدید تعلیق تحریمهای هسته ایست”. در این گزینه آمریکای ترامپ میخواهد هزینه سیاسی خروج  از برجام را پرداخت نکند و از سوی دیگر اهدافش را پیاده سازد. لیکن به همراهید بیان کرد به همراه عدم تمدید تعلیق تحریمهای هسته ای، اساس برجام نقض و اجرای آن از سوی آمریکا کان لم یکن میشود.

این گزینه محتمل و بسیار جدی دیگر در تصمیم سرنوشت ساز اردیبهشت هست و گزینه دیگر خروج آمریکا از برجام و عدم تمدید تعلیق تحریمهای هسته ای بدون به همراهزگشت سریع تحریمههست. این همان گزینه ایست که بخش عمده ای از کارشناسان سیاسی در داخل و خارج امریکا آن را محتمل میدانند.این گزینه در واقع پایان برجام از سوی آمریکهست فقط فرصت کوتاهی برای تنفس و تصمیم طرفین برجام برای ماندن و خروج به همراهقی میگذارد.

 نگاه به سناریوهای فوق در مورد برجام از ماندن معطوف به شرط اصلاح، تا گزینه خروج به همراه روشهای متفاوت، نشان از آن دارد که طرفین توافق هسته ای بخصوص ایران به همراهید خود را برای برجام بدون آمریکا آماده کنند برجامی که بدون آمریکا معنای وجودیش را از دست میدهد و آن را به جسمی فرتوت و بی روح تبدیل خواهد کرد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم