رئیس جمهور می‌تواند همه‌پرسی را به صورت لایحه به مجلس بفرستد

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ qs ایرانی

احمدی به همراه تاکید بر این مساله که رئیس جمهور می‌تواند همه پرسی را به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی بفرستد، گفت: به همراهید قبول کرد که رئیس جمهور حرف‌های خوبی می زند و مسائل خوبی را مطرح می کند و پس از آن وظیفه مردم و نمایندگان مردم هست که حرفان رئیس جمهور را پیگیری کرده و تبدیل به یک مطالبه عمومی کنند.

نعمت احمدی دربه همراهره تاکید حرفان رییس‌جمهور در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن مبنی بر هستفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی برای حل مشکلات کشور، گفت: قانونگذاری در کشور به دو صورت هست. شکل اول،‌ارائه طرح به وسیله پانزده نماینده مجلس و شکل دوم قانونگذاری نیز ارسال لایحه توسط دولت یا لایحه قضایی توسط قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی هست. اما قانونگذار به همراه حکمت و دور اندیشی که داشته هست در قانون اساسی این پیش بینی را کرده هست که اگر زمانی هیچ کدام از قوا برای اعمال قانون‌گذاری در زمینه‌ای خاص که ممکن هست مورد مطالبه مردم به همراهشند اقدام نکردند مسیر قانون‌گذاری مسدود نشود.

وی افزود: همه مسئولان در ارکان نظام به همراه رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب می‌شوند لذا این حق اساسی مردم هست که در امر خطیر قانون گذاری در کشور مشارکت داشته به همراهشند. این پیش بینی هست که قانونگذار در قانون اساسی کرده تا در خصوص مسائل مهم دچار بحران نشویم.

این وکیل دادگستری در ادامه به همراه اشاره به موارد قابل طرح در همه پرسی گفت: به عنوان مثال در خصوص یک معضل سیاسی که از راه‌های دیگر حل نشده به همراهشد، می‌توان به همه‌پرسی رجوع کرد. در این صورت قانون‌گذار از نظر شکلی، ترکیبی را در نظر گرفته هست که بنابر آن اگر دو سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن مساله خاص مورد نظر را مهم تشخیص دهند، می‌توان از طریق همه پرسی به حل معضل پرداخت.

احمدی به همراه اشاره به سرفصل‌هایی که می‌تواند موضوع همه‌پرسی به همراهشد گفت: ما در روابط خارجی موارد و مسائل بسیاری داریم که می‌تواند به همه پرسی گذاشته شود. یا در اجرای قانون حقوق شهروندی بعضا به مشکلاتی بر می خوریم که مدت‌ها هست حل نشده به همراهقی مانده هست. در فصل سوم قانون اساسی برای مردم حقوقی تعیین شده هست که تا به حال از مسیر های عادی حل نشده هست.

احمدی  به همراه تاکید بر این مساله که رئیس جمهور می‌تواند همه پرسی را به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی بفرستد، گفت: به همراهید قبول کرد که رئیس جمهور حرف‌های خوبی می زند و مسائل خوبی را مطرح می کند و پس از آن وظیفه مردم و نمایندگان مردم هست که حرفان رئیس جمهور را پیگیری کرده و تبدیل به یک مطالبه عمومی کنند.

وی در پایان گفت: بر اساس قانون تنها اسلامیت و جمهوریت نظام را نمی‌توان به همه پرسی گذاشت. جز این دو مورد هر چیز دیگری را می‌توان به همه پرسی عمومی گذاشت.

منبع: ایلنا

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم