روايت ‘عارف’ از دلايل سكوتش

۲۲ شهریور ۱۳۹۶ qs ایرانی

برای حفظ انسجام جریان اصلاح طلب فعلا سکوت می‌کنم / هشدار عارف نسبت به برخی اظهار نظراتی که به دنبه همراهل عبور از هویت اصلاح‌طلبی هستند / شورای عالی سیهست‌گذاری اصلاح‌ طلبه همراهن به همراهعث تقویت احزاب شد / نظرخواهی از نخبگان برای ادامه فعالیت شورای عالی سیهست‌گذاری

رئیس فراکسیون امید به همراه هشدار به افرادی که به همراه برخی اظهارنظرها به دنبه همراهل نادیده گرفتن هویت اصلاح طلبی هستند، تاکید کرد: فعلاً برای حفظ انسجام جریان اصلاح طلب در برابر برخی اظهارنظرهایی که به دنبه همراهل عبور از هویت اصلاح طلبی و فروپاشی وحدت و انسجام هستند سکوت می‌کنم ولی در صورت تداوم آن مطمئنا نسبت به اهداف اینگونه اظهارنظرها حرف خواهم گفت.

محمدرضا عارف در دیدار به همراه اعضای تشکل دانشجویی انجمن وفاق و توسعه دانشگاه شیراز به همراه اشاره به جایگاه دانشگاه شیراز در فعالیت‌های سیاسی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر ضرورت حفظ دستاوردهای ارزشمند این دانشگاه تاکید کرد و گفت: نقش جوانان و دانشجویان در عبور از بحران‌هایی که جریان اصلاح طلب در ادوار گذشته به همراه آن رو به رو بود نقشی ویژه و ماندگار هست که به همراهید قدردان تلاشهای آنان بود.

وی افزود: در اوایل دهه ۹۰ که جو ناامیدی بر جریان اصلاحات حاکم بود جوانان به همراه حضور به موقع خود در مناسبه همراهت سیاسی جلوتر از نخبگان اصلاح طلب به همراهعث شکسته شدن جو ناامیدی شدند.

رئیس شورای عالی سیهست گذاری اصلاح طلبه همراهن تاکید کرد: کار بسیار ارزشمند جوانان در سالهای اخیر عبور از خوهسته‌های جریانی به نفع منافع ملی و تلاش برای حاکمیت شعارآرامش، اخلاق و عقلانیت بود.

ذات اصلاح‌طلبی به همراه تحریم و کنار کشیدن از انتخابه همراهت میانه‌ای ندارد

وی به همراه یادآوری عملکرد بخشی از جریان اصلاح طلب در انتخابه همراهت مجلس نهم که به عدم حضور انتخابه همراهت روی آورده بودند، گفت: ذات اصلاح طلبی به همراه تحریم و کنار کشیدن از انتخابه همراهت میانه‌ای ندارد؛ راهبرد ما در دهه ۹۰ حضور فعال و جدی در انتخابه همراهت مهم هست و به هیچ وجه به همراه صندوق رأی قهر نخواهیم کرد.

عارف به همراه بیان اینکه جوانان اصلاح طلب در راه رسیدن به آرمانهای خود هزینه‌های بعضاً سنگین متحمل شدند، به انصراف خود در انتخابه همراهت سال ۹۲ که مورد سؤال یکی از حاضرین در جلسه بود اشاره کرد و گفت: تصمیمی که در انتخابه همراهت سال ۹۲ گرفته شد بیانگر ظرفیت گفتمان اصلاحات بود و نبه همراهید آن را معطوف به فرد خاصی کرد البته آن تصمیم در شرایط برد گرفته شد که تصمیم منطقی و درستی بود.

شورای عالی سیهست‌گذاری اصلاح‌طلبه همراهن به همراهعث تقویت احزاب شد

رئیس فراکسیون امید به همراه بیان اینکه وحدت و انسجام جریان اصلاح طلب یک اصل مهم برای ادامه حضور این جریان در فضای سیاسی ایران هست، خاطرنشان کرد: به همراهید یک صدا از داحل جبهه اصلاحات شنیده شود به همین دلیل در انتخابه همراهت مجلس دهم تصمیم گرفته شد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، شورای مشورتی آقای خاتمی و شورای مشورتی گروه امید در قالب ساز و کار شورای عالی سیهست گذاری اصلاح طلبه همراهن فعالیت کنند که شورای عالی سیهست گذاری اصلاح طلبه همراهن بر خلاف تصور برخی دوستان نه تنها به همراهعث تضعیف احزاب نشد بلکه فرصتی را برای تقویت احزاب فراهم کرد و برخی احزاب اصلاح طلب به همراه توسعه و گسترش فعالیت های خود رو به رو شدند.

به همراه جعل برخی گفتمان‌ها به دنبه همراهل فروپاشی شورای عالی  هستند

وی بر ضرورت تشکیل احزاب فراگیر در کشور تاکید و گفت: در دور اول فعالیت شورای عالی سیهست گذاری اصلاح طلبه همراهن تلاش زیادی برای توقف فعالیت این شورا از طریق تهدیدهای مختلف صورت گرفت ولی از آنجا که عملکرد شفاف و روشنی داشتیم به فعالیتمان ادامه دادیم. در مقطع فعلی متاسفانه به همراه جعل برخی گفتمان‌ها به دنبه همراهل فروپاشی شورای عالی اصلاح طلبه همراهن هستند که البته موفق نخواهند شد و جریان اصلاحات به همراه ساز و کاری که اندیشیده می‌شود به همراهید انسجام و وحدت خود را حفظ کند.

برای حفظ انسجام جریان اصلاح طلب فعلا سکوت می‌کنم

عارف به همراه هشدار به افرادی که به همراه برخی اظهارنظرها به دنبه همراهل نادیده گرفتن هویت اصلاح طلبی هستند، تاکید کرد: فعلاً برای حفظ انسجام جریان اصلاح طلب در برابر برخی اظهارنظرهایی که به دنبه همراهل عبور از هویت اصلاح طلبی و فروپاشی وحدت و انسجام هستند سکوت می‌کنم ولی در صورت تداوم آن مطمئنا نسبت به اهداف اینگونه اظهارنظرها حرف خواهم گفت.

وی به همراه اشاره به سفرهای خود در دور دوم انتخابه همراهت مجلس دهم به هستانها، تصریح کرد: سفرهای صورت گرفته صرفاً برای تبلیغ کاندیداها  نبود چرا که هستقبه همراهل صورت گرفته در آن سفرها نوعی رفراندوم مردمی برای گفتمان اصلاحات بود.

نظرخواهی از نخبگان برای ادامه فعالیت شورای عالی سیهست‌گذاری

رئیس فراکسیون امید تاکید کرد: ترکیب شورای عالی سیهست گذاری اصلاح طلبه همراهن و ساز و کار آن وحی منزل نیست به همین دلیل علاوه بر تعیین کارگروه ارزیابی عملکرد و پیشنهاد اصلاح در ساختار و روند فعالیت‌ها از حدود ۶۰ نخبه اصلاح طلب که بعضا از منتقدان شورای عالی بودند در قالب پرسشنامه‌هایی نظرخواهی شده هست که تداوم فعالیت این شورا و تغییرات احتمالی در ساز و کار آن به همراه هستفاده از تجمیع این نظرات انجام خواهد شد.

تقدیر از نقش خاتمی و هاشمی رفسنجانی در پیروزی‌های جریان اصلاح‌طلب

وی به نقش کلیدی سید محمد خاتمی و آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیروزی‌های چند سال اخیر جریان اصلاحات اشاره کرد و گفت: منتخبه همراهن مردم در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا به همراهید به وعده‌های خود عمل کنند. بویژه اصلاح‌طلبه همراهنی که در این دو نهاد مردمی حضور دارند بدانند که عملکردشان زیر ذره بین هست.

 عارف به همراه اشاره به لیست شورای عالی سیهست گذاری اصلاح طلبه همراهن برای انتخابه همراهت مجلس دهم، گفت: در انتخابه همراهت مجلس دهم رویکرد اصلی ما همراهی به همراه جریان حامی دولت بود به همین دلیل در آن انتخابه همراهت به دنبه همراهل ائتلاف به همراه جریان حامی دولت بودیم علی رغم اینکه قابل پیش بینی بود که برخی از افراد حاضر در لیست در مجلس راهشان را از ما جدا خواهند کرد ولی پیش بینی نمی‌کردیم که برخی از آنها در مجلس رودروی ما قرار بگیرند.

چرا به مردم توهین می‌کنید؟

وی به همراه انتقاد از برخی تعابیری که نسبت به لیست امید شورای شهر تهران صورت گرفت، گفت: مردم به احترام گفتمان اصلاحات به تمامی ۲۱ نفر لیست امید رأی دادند چرا به همراه برخی اظهارنظرها به مردم توهین می‌کنید و زمینه بی اعتمادی به گفتمان اصلاحات را فراهم می کنید؟

رئیس فراکسیون امید به عملکرد این فراکسیون اشاره کرد و به همراه بیان اینکه در سال اول فعالیت فراکسیون امید جهت گیری اصلی انسجام بخشی بود، گفت: در سال دوم فعالیت فراکسیون امید به دنبه همراهل عملیاتی کردن برنامه‌های وعده داده شده به مردم هستیم تا در پایان فعالیت مجلس دهم کارنامه قابل قبولی برای ارئه به افکار عمومی داشته به همراهشیم.

عارف به همراه اشاره به بخشی از عملکرد فراکسیون امید، یادآور شد: حضور نمایندگان فراکسیون امید در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، هیات نظارت بر مطبوعات و هیات نظارت بر انتخابه همراهت شوراها دستاورد کمی برای جریان اصلاح طلب نیست چه بسا در نبود افراد عضو فراکسیون امید در این مجامع مجوز برخی احزاب اصلاح طلب، مطبوعات و رسانه‌های مرتبط به همراه این جریان و نیز صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب به همراه چالش جدی رو به رو می‌شد.

حل مساله حصر مطالبه جدی جامعه هست

وی به همراه تاکید بر اینکه فراکسیون امید به همراهید از سرمایه اجتماعی به دست آمده مراقبت کند از جوانان خوهست در مجامع مختلف و در فضای مجازی مطالبه همراهت جدی و منطقی از فراکسیون امید را مطرح کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان در پاسخ به سوالی درخصوص مساله حصر، گفت: اگر جریانات سیاسی به دنبه همراهل امتیاز گیری از حل مساله حصر به همراهشند به همراهید بگویم در حل این موضوع که مطالبه جدی جامعه هست موفق نخواهیم شد. فعالیت‌های خوبی برای رفع حصر در فضای غیر رسانه‌ای صورت گرفته هست که امیدوارم به همراه حل این مساله نگرانی‌هایی که برای سلامتی محصورین در بین بزرگان و بدنه جامعه وجود دارد رفع شود.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم