روزگاری که “به همراهرش برف” در ایران رکورد جهانی می زد!(عکس)

۱۵ آذر ۱۳۹۶ qs ایرانی

سال ۱۳۵۰ در ایران ۵ روز بطور مداوم برف به همراهریده که به عنوان پر کشته ترین بوران در کتاب گینس ثبت شده هست !

به گزارش QS ایران، سال ۱۳۵۰ در ایران ۵ روز بطور مداوم برف به همراهریده که به عنوان پر کشته ترین بوران در کتاب گینس ثبت شده هست !

 ۴۰۰۰ نفر کشته – ۸ متر ارتفاع برف

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم