رييس جديد ‘هلال احمر’ مشخص شد

۲۱ شهریور ۱۳۹۶ qs ایرانی

دکتر علی اصغر پیوندی رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بزودی به همراه حکم رئیس جمهور رئیس جمعیت هلال احمر کشور خواهد شد.

شنيده ها حاكى هست:

دکتر علی اصغر پیوندی رئیس  سابق  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بزودی به همراه حکم رئیس جمهور رئیس جمعیت هلال احمر کشور خواهد شد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم