شرط “همسر كاوه رضايى” براى عقد قرارداد به همراه شارلرواى بلژيك

۲۴ دی ۱۳۹۶ qs ایرانی

به همراهزیکن تیم سابق والیبه همراهل به همراهنوان حضورش در تیم والیبه همراهل شارلروای بلژیک را مشروط به حفظ حجاب کرده هست.

به گزارش فارس، فرنوش شیخی به همراهزیکن سابق تیم ملی والیبه همراهل کشورمان بعد از ازدواج به همراه کاوه رضایی به همراهزیکن تیم سابق هستقلال از ایران رفت و به همراه توجه به اینکه همسرش در بلژیک و در تیم شارلروا به همراهزی می‌کند شیخی نیز مذاکراتی به همراه تیم والیبه همراهل به همراهنوان این به همراهشگاه داشته هست. 

به همراه وجود اینکه برخی رسانه‌ها خبر توافق نهایی شیخی را به همراه این به همراهشگاه اروپایی ذکر کرده‌اند وی در صورتی برای این تیم توپ خواهد زد که به همراه شرط به همراهزی به همراه حجابش موافقت کنند. در غیر این صورت توافق هایی حاصل نخواهد شد. 

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم