عكس و يادداشت معنادار همسر بهداد سليمى پس از تكرار ناداورى (اينستاپست)

۱۶ آذر ۱۳۹۶ qs ایرانی

دلنوشته اينستاگرامى همسر بهداد سليمى(كه در صفحه اينستاگرام بهداد سليمى منتشر شده)بعداز ناداورى كه درحق سليمى درمسابقات جهانى وزنه بردارى انجام شد

QS ایران:  دلنوشته اينستاگرامى همسر بهداد سليمى(كه در صفحه اينستاگرام بهداد سليمى منتشر شده)بعداز ناداورى كه درحق سليمى درمسابقات جهانى وزنه بردارى صورت گرفت: نامردي و حق خوري حق الناس هست پس.پس اگر به عدالت حكمي صادر نشه حق الناس پايمال ميشه و واي به حال فردي كه حق الناس گردنش به همراهشه. و دوبه همراهره دوبه همراهره دوبه همراهره… بهداد عزيزم چيزي از ارزشت براي مردم و خانوادت كم نشده ميدونم چي كشيدي تا بياي و حقت و بگيري ديگه نميدونم چجوري ارومت كنم چجوري بهت روحيه بدم.اميد بدم كه به همراهزم بيان و اينقدر راححححححححت وزنه اي كه به همراه فوتت رو هوا ميبري و ازت بگيرن خدا خودش كمك كنه و لعنت به ورزشي كه خيلي راحت حق خوري به همراهشه و در اخر مدال نقره برادر عزيزم سعيد مبه همراهركش به همراهشه. ما به فال نيك ميگيريم و شايد قسمت شمايي كه چندسال به ناحق از ورزش دور بودي بوده. زنده به همراهد ايران زنده به همراهد بهداد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم