عملگرایی اقتصادی توام به همراه هیجانگرایی سیاسی

۲۲ دی ۱۳۹۶ qs ایرانی

هرچقدر ترامپ بر به همراهزگشت اقتدار دوبه همراهره آمریکا تاکید کرده در برابرش تحولات یکسال ریهست جمهوری دونالد ترامپ نشان از “کاهش قدرت نرم آمریکا در جهان” را دارد.

 نوانديش – اكبر مختارى: درک و تحلیل رفتار رهبران سیاسی بدون شناخت جایگاه قدرت کشور در عرصه بین الملل و فرهنگ سیاسی مردم و شخصیت رهبر و کنشگر سیاسی امکان پذیر نمی به همراهشد. 

ژانویه ۲۰۱۷ دونالد جان ترامپ در حالی سوگند ریهست جمهوری را اداکرد که اقتصاد آمریکا از یکسو نشانه های بهبود را هویدا بود و از سوی دیگر امریکا می به همراهیست در مورد حل بسیاری از تنش های بین المللی تصمیمات قاطعانه ای میگرفت.

در چنین بستری ترامپ به همراه شعار اول آمریکا کار خویش را آغاز کرد.

شخصیت سیاسی ترامپ طی یکسال اخیر ترکیبی از عملگرایی در تصمیمات و هیجانگرایی در سیهست اعلانی را بنمایش گذارده هست.اگرچه عملگرایی برتری منافع بر ایدئولوژی را دربرمیگیرد لیکن به همراهید یاداور ساخت ساکن فعلی کاخ سفید از ابتدای شروع دوران ریهست جمهوری عزم خویش را برای تحقق شعارها جزم کرده هست.خروج از پیمان آب وهوایی پاریس و پیمان ترانس پاسیفیک و همچنین برهم زدن روابط جدید امریکا و کوبه همراه را میتوان در این رهستا ارزیابی کرد.

در مورد بلندپروازیهای هسته ای کره شمالی، لفاظی های ترامپ کمی از مرزهای سیهست ورزی نرمال خارج گردید لیکن عمل سیاسی غیر منطقی هم صورت نگرفت.

در مورد سوریه اگرچه بسیاری تحلیلگران به همراه شلیک بیش از پنجاه موشک  به همراه توجیه انتقام حمله شیمیایی به این کشور براین گمان بودند که امکان حمله وجنگ فراگیر از سوی ایالات متحده در سوریه وجود دارد اما این گمان عملی نگردید.

در مورد برجام نیز اگرچه ترامپ زمانی در شعارهای انتخابه همراهتی اش بر خروج یا اصلاح جدی آن اصرار داشت لیکن هستحکام این توافق به همراه پشتوانه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تاکنون مانع این رخداد شده هست لیکن دونالد ترامپ در مورد توافق مهم برجام هم اقدام جدی در رهستای تحقق شعارهایش انجام داد و به همراه انتقال برجام به کنگره و عدم تایید پای بندی ایران به برجام تحرکات چالش برانگیزش را پیاده ساخت.

در حوزه صلح اعراب و اسراییل ترامپ یکی دیگر از شعارهای چالش برانگیزش را عملی ساخت و دستور انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس را اعلام کرد تصمیمی که به جایگاه آمریکا در منطقه اسیب جدی وارد کرد.

در عرصه داخلی تمرکز اصلی ترامپ بر اقتصاد و بهبود آن بوده هست.

بهبود شاخص های اقتصادی در ایالات متحده اگرچه میتواند کمی جایگاه ترامپ را در امریکا بهبود بخشد لیکن تحلیل یکساله برای اینده اقتصاد امریکا کمی زودست اگرچه احتمال ادامه بهبود اقتصاد آمریکا دور از منطق نیز نخواهد بود.

هرچقدر ترامپ بر به همراهزگشت اقتدار دوبه همراهره آمریکا تاکید کرده در برابرش تحولات یکسال ریهست جمهوری دونالد ترامپ نشان از “کاهش قدرت نرم آمریکا در جهان” را دارد.

در مجموع توجه و مداقه یکسال اول ریهست جمهوری دونالد جان ترامپ نه او را فردی کاملا هیجانگرا جلوه میدهد و نه از او شخصیتی عقلانی و واقع گرا را بنمایش میگذارد بلکه شاید بتوان عملگرایی اقتصادی توام به همراه هیجانگرایی سیاسی را بهترین تعبیر برای یکسال اول ریهست جمهوری ترامپ دانست.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم