كرى خوانى “سيدحسين حسينى” و رشيد مظاهرى و حمايت “سيدمهدى رحمتى” از هم تيمى اش (اينستاپست)

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ qs ایرانی

کامنت سید حسین حسینی زیر پست رشید مظاهری، که بی جواب نماند و به کل کل حسینی و مظاهری زیر پست گلر هستقلال منجر شد و همچنین حمایت رحمتی از حسینی را در پی داشت!

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم