مورات گزر نامزد ‘مينا به همراهشاران’ قربه همراهنى سقوط جت تركيه اى (عكس)

۲۳ اسفند ۱۳۹۶ qs ایرانی

نوانديش-امير علوى: تصوير مقابل متعلق به مورات گزر مدير شرکت سیستم های چاپ مت پرینت و نامزد مينا به همراهشاران هست. مينا به همراهشاران به همراه دوستان خود براى مهمانى مجردى قبل از ازدواج ماه بعد خود به همراه مورات گزر به امارات متحده عربى رفته بود كه در به همراهزگشت بعلت سقوط جت خصوصى اش در حوالى شهركرد، جانش را بهمراه دوستان خود از دست داد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم