نصب سنگ قبر جديد ابراهيم يزدی

۳ اسفند ۱۳۹۶ qs ایرانی

به فاصله كمتر از يك ساعت از تخريب سنگ مزار مرحوم ابراهيم يزدی، سنگ قبر ديگری عينا به همراه همان جنس و خط و متن، توسط مديريت سازمان بهشت زهرا طراحی، حكاكی و نصب شده هست.

نصب سنگ قبر جديد ابراهيم يزدی از سوی سازمان بهشت زهرا

 به فاصله كمتر از يك ساعت از تخريب سنگ مزار مرحوم ابراهيم يزدی، سنگ قبر ديگری عينا به همراه همان جنس و خط و متن، توسط مديريت سازمان بهشت زهرا طراحی، حكاكی و نصب شده هست. 

هنوز از عوامل تخريب كننده و انگيزه آنان اطلاعی در دست نيست/ جماران

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم