پوشش عجیب به همراهزیگران سریال تلویزیونی در هستخر!(عکس)

۱۶ آذر ۱۳۹۶ qs ایرانی

به همراهزیگران مرد سریال لیسانسه ها در قسمتی از این سریال به همراه کت شلوار و لبه همراهس در هستخر و جکوزی حضور یافتند!

به گزارش QS ایران، به همراهزیگران مرد سریال لیسانسه ها در قسمتی از این سریال به همراه کت شلوار و لبه همراهس در هستخر و جکوزی حضور یافتند!

حال بحث اصلی این هست وقتی که چنین محدودیت هایی وجود دارد چه اصراری بر ضبط چنین سکانس هایی می به همراهشد؟

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم